Scrubs

Tropic Glow
Tropic Glow
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Coco Colada
Coco Colada
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Watermelon
Watermelon
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Coconut Lime
Coconut Lime
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Papaya Paradise
Papaya Paradise
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Cotton Candy
Cotton Candy
Tree Hut Shea Sugar Scrubs
$17.49
Pink Hibiscus
Pink Hibiscus
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Pineapple
Pineapple
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Vitamin C
Vitamin C
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Moroccan Rose
Moroccan Rose
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Exotic Bloom
Exotic Bloom
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Strawberry
Strawberry
Tree Hut Shea Sugar Shea
$17.49
Desert Haze
Desert Haze
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Vanilla
Vanilla
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Blue Lagoon
Blue Lagoon
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Peach Sorbet
Peach Sorbet
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
NEW
Rainbow Sherbet
Rainbow Sherbet
Rainbow Sherbet
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
Bikini Reef
Bikini Reef
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49
NEW
Sunkissed Poppy
Sunkissed Poppy
Sunkissed Poppy
Tree Hut Shea Sugar Scrub
$17.49

Body Wash

Moroccan Rose
Moroccan Rose
Tree Hut Foaming Gel Wash
$17.49
Vitamin C
Vitamin C
Tree Hut Foaming Gel Wash
$17.49
Watermelon
Watermelon
Tree Hut Foaming Gel Wash
$17.49
NEW!
Strawberry
Strawberry
Tree Hut Foaming Gel Wash
$17.49

Body Butter

Vanilla
Vanilla
Tree Hut Body Butter
$17.49
Moroccan Rose
Moroccan Rose
Tree Hut Body Butter
$17.49
Coco Colada
Coco Colada
Tree Hut Body Butter
$17.49
Tropic Glow
Tropic Glow
Tree Hut Body Butter
$17.49
Vitamin C
Vitamin C
Tree Hut Body Butter
$17.49
Watermelon
Watermelon
Tree Hut Body Butter
$17.49